Suunnitelma.info
RSS Feed
  Destia Oy,  Firdonkatu 2 T 151, 00520 Helsinki
Suunnitelma.info

Tilaajan, konsultin ja hankeryhmän välisen vuoropuhelun ja tiedonkulun apuna käytämme Suunnitelma.info -projektiportaalia. Projektiportaali on vaivaton käyttää ja salasanan avulla siitä saadaan luotettava tiedonjakamiskanava. 

Etenkin suuret tiedostot välitetään tilaajalle aina projektiportaalin kautta, joka vähentää sähköpostien kuormitusta.

Tarvittaessa hankeportaaliin on avattavissa erillinen osio, jonka kautta voidaan jakaa hankeen esittelyaineistoa tai muuta ajankohtaista nähtäville asetettavaa aineistoa avoimesti yleisölle. Suunnitelma.info -projektiportaalin kautta hankkeen aineistoa voidaan esitellä mm. tiedostustilaisuudessa, jossa julkiseksi asetettuun aineistoon voi tutustua ilman tunnuksia ja kirjautumista.

Konsultti on vastuussa projektipankkiin liittyvistä tehtävistä ja käyttäjätunnusten hallinnoinnista.

Suunnitelma.infoon voidaan liittää linkki kyselyyn, minkä kautta asiakas / yhteistyökumppani voi esittää mielipiteensä. Samoin voidaan sivustolle ladata palauteikkuna, mistä palaute ohjataan hallinnoinin kautta sovittaviin s-postiosoitteisiin.

Tarvittaessa voidaan sivustolle perustaa useampiakin eri salasanoilla suojattuja osioita.
Esim. seuraavasti:
• Hankeryhmän oma sivu, salasana annetaan esim. hankeryhmälle, tilaajalle ja konsultille
• Projektin hallinta salasanalla, salasana annetaan esim. tilaajalle ja konsultille