Vt5 Palokangas-Humalajoki
Suunnittelukohde Palokangas - Humalajoki sijaitsee pääosin Leppävirran kunnassa. Rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyt ulottuvat hieman Humalajoen pohjoispuolelle, Kuopion kaupungin alueelle. Hanke alkaa noin 10 km Leppävirran taajaman pohjoispuolelta, Palokankaalta, maantien 531 (Lempyy - Palokangas) liittymästä ja päättyy pohjoisessa Humalajoelle, nykyiseen moottoritiehen. Tarkasteltavan valtatieosuuden pituus on noin 18 kilometriä. Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti marraskuussa 2010 hankkeen tiesuunnitelman laatimisen. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti kapeana keskikaiteelli-sena moottoritienä. Uusi tie suunnitellaan koko matkalla nykyisen vitostien länsipuolelle. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h. (ELY-keskus, 2012)
Lisätietoja hankkeesta

Suunnittelu:
Destia Oy

Back
Next
Lisätietoja sivustosta:


Mervi Koivula
Suunnitelma.info
Esimerkkihanke
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11