Valtatien 9 parantaminen välillä Vartiala-Riistavesi, Kuopio, tiesuunnitelma

Juha Korhonen
juha.korhonen@ely-keskus.fi
puhelin 0295 01 6087

Esa Laurikainen
esa.laurikainen@destia.fi
puhelin 040 631 0606Suunnitelmat 
Hankkeen sisältö  
Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Riistavedellä Kuopion itäosassa. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialan kylästä maantie 5400 (Savulahdentie) liittymästä ja sivuaa Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 (Hiidenniementie) liittymään.

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla valtatie osin uudelle linjaukselle taajaman kohdalla. Valtatiejaksoa parannetaan ohituskaistoilla, kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä toteuttamalla yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon rakennetaan uusi vesistösilta. Hitaampi liikenne jää nykyiselle valtatielinjalle, joka jää rinnakkaisyhteydeksi. Suunniteltavan tieosuuden lähtökohtana on 100 km/h mitoitusnopeus ja sen mukainen valtatien poikkileikkaus, pituuskaltevuus ja suuntaus.

Yleisötilaisuus 2.2.2023
Vt9_Vartiala-Riistavesi_TS_yleisötilaisuusesitys_ELY
Vt9_Vartiala-Riistavesi_TS_yleisötilaisuusesitys_Destia
Vt9_Vartiala-Riistavesi_yleisötilaisuus_tallenne